Ấm tích Bát Tràng

Ấm tích Bát Tràng, ấm tích ủ chè, ủ nước vối dung tích 0.5L, 1L, 1.5L