Bình hoa xuất Châu Âu

Lọ hoa hình đá

Lọ hoa hình đá

140.000₫ 100.000₫
Lọ hoa méo, sắc đỏ tươi

Lọ hoa méo, sắc đỏ tươi

140.000₫ 100.000₫
Lọ cổ thắt - vàng rụm

Lọ cổ thắt - vàng rụm

140.000₫ 100.000₫
Lọ hoa bình sữa xanh dương

Lọ hoa bình sữa xanh dương

140.000₫ 100.000₫
Lọ hoa tổ ong, chất và sang

Lọ hoa tổ ong, chất và sang

140.000₫ 100.000₫
Lọ hoa miệng chúm - sắc cam

Lọ hoa miệng chúm - sắc cam

140.000₫ 100.000₫
Lọ hoa miệng chậu xuất dư

Lọ hoa miệng chậu xuất dư

140.000₫ 100.000₫
Lọ hoa ống 3 màu 29cm SP158

Lọ hoa ống 3 màu 29cm SP158

420.000₫ 300.000₫
Lọ hoa ống men ghi 31cm SP151

Lọ hoa ống men ghi 31cm SP151

280.000₫ 200.000₫
Lọ hoa ống 2 màu 28.5cm SP149

Lọ hoa ống 2 màu 28.5cm SP149

196.000₫ 140.000₫
Lọ hoa trám men ghi 21cm SP150

Lọ hoa trám men ghi 21cm SP150

140.000₫ 100.000₫

Bình hoa, lọ hoa xuất dư Châu Âu là loại bình hoa có phong cách cực kỳ hiện đại, bình không chỉ để cắm hoa mà còn là loại bình có thể trang trí nội thất và không gian cực hợp.