Bộ đồ thờ men rạn đắp nổi Bát Tràng kích thước ban thờ gia tiên 2,17×1,17 SP4867

30.500.000₫ 25.000.000₫


 Bộ đồ thờ men rạn đắp nổi Bát Tràng kích thước ban thờ gia tiên 2,17×1,17

Tên sản phẩm                                                    

1. Bộ đỉnh hạc chân đồng cao 60cm - 1 bộ                        

2. Bát hương phi 22 cm - 1 chiếc                                               

3. Chân bát hương phi 22 cm - 1 chiếc                                      

4. Bát hương phi 20cm - 2 chiếc                                                

5. Chân bát hương phi 20cm - 2 chiếc                                    

6. Chóe thờ số 4 - 2 chiếc                                                          

7. Lọ lộc bình cao 38cm - 2 chiếc                                               

8. Bát cuốn thư (6chiếc) - 6 chiếc                                              

9. Nậm rượu - 1 chiếc                                                                 

10. Ống hương - 1 chiếc                                                              

11. Đèn dầu - 1 chiếc                                                                   

12. Mâm bồng 32cm - 1 chiếc                                                   

13. Mâm bồng 23cm - 2 chiếc                                                     

14. Cây nến cao 40cm - 2 chiếc                                                  

15. Bát Phật Thủ - 1chiếc                                                         

16. Bộ trà 5 chén - 1 bộ                                                             

17. Kỷ ngai 5 chén - 1 chiếc                                                        

18. Chân nến - 2 chiếc                                                                  

Sale

Không sẵn có

Hết hàng