Bộ đồ thờ men rạn đắp nổi Lưỡng long chầu nguyệt Bát Tràng phù hợp bàn thờ 1,97x1,07 và 1,97x0,97 SP 4868

Liên hệ Hotline 0918 482 648


Bộ đồ thờ men rạn đắp nổi Lưỡng long chầu nguyệt Bát Tràng phù hợp bàn thờ 1,97x1,07 và 1,97x0,97

1, Đỉnh hạc số 3

2, Bát hương + Chân P20

3, Bát hương + Chân P18

4, Chóe cúng H19

5, Lọ hoa H32

6, Đèn dầu S2

7, Nậm rượu

8, Kỷ ngai 5 chén

9, Bát cuốn thư

10, Chân nến

11, Mâm bồng P32

12, Ống hương

Sale

Không sẵn có

Hết hàng