Mâm bồng Bát Tràng

Mâm bồng gốm sứ, mâm bồng Bát Tràng, bộ đồ thờ gốm sứ Bát Tràng. Mâm bồng các cỡ lớn bé, men rạn, men bóng, men lam, mâm bồng bọc đồng. Xem và chọn lựa mâm bồng cho bộ đồ thờ nhà bạn