Bao ủ ấm tích

Bao ủ ấm tích, bao giữ nhiệt thủ công dành cho hãm chè, hãm vối. Bộ bao ấm ủ rất đẹp và sang, sản phẩm có thể sử dụng tới hơn 20 năm, sống bền với thời gian