Tiểu quách cải táng cỡ đại

Tiểu quách có các màu chính như: màu nâu cổ, màu da lươn, màu xanh ngọc với các dáng dấp chính là: tiểu quách mái chùatiểu quách mái vòm

Video cận cảnh bộ tiểu quách gốm sứ Bát Tràng

Tư vấn gốm sứ vẽ vàng

Tiểu quách cải táng cỡ đại có kích thước 

Tiểu quách mái vòm cỡ đại

Vỏ quách : Dài 74cm, Rộng 37cm, Cao 36cm

Vỏ tiểu: Dài 63cm, Rộng 27cm, Cao 27cm

Tiểu quách mái vòm chân quỳ dạ cá cỡ đại

Vỏ quách : Dài 77cm, Rộng 39cm, Cao 37cm

Vỏ  tiểu: Dài 65cm, Rộng 28cm, Cao 26cm

Tiểu quách mái chùa ba mái, cỡ đại

Vỏ quách : Dài 74cm, Rộng 40cm, Cao 42cm

Vỏ tiểu: Dài 63cm, Rộng 27cm, Cao 27cm

Tiểu quách mái chùa ba mái, chân quỳ dạ cá cỡ đại

Vỏ quách: Dài 81cm, Rộng 42cm, Cao 43cm

Vỏ tiểu: Dài 67cm, Rộng 28cm, Cao 30cm

Sale

Không sẵn có

Hết hàng