Tiểu quách cải táng cỡ đại

Tiểu quách có các màu chính như: màu nâu cổ, màu da lươn, màu xanh ngọc với các dáng dấp chính là: tiểu quách mái chùatiểu quách mái vòm

Video cận cảnh bộ tiểu quách gốm sứ Bát Tràng

Tư vấn gốm sứ vẽ vàng

Tiểu quách cải táng cỡ đại có kích thước 

Tiểu quách mái vòm cỡ đại

Vỏ quách : Dài 76cm, Rộng 39cm, Cao 37cm

Vỏ tiểu: Dài 65cm, Rộng 29cm, Cao 29cm

Tiểu quách mái chùa ba mái, cỡ đại

Vỏ quách : Dài 77cm, Rộng 40cm, Cao 43cm

Vỏ tiểu: Dài 65cm, Rộng 29cm, Cao 29cm