Bộ tượng Di Lặc - Bát Hỷ - 8 Sắc thái vui vẻ SP747

Liên hệ Hotline 0918 482 648


 Bộ tượng Di Lặc - Bát Hỷ - 8 SẮC THÁI VUI VẺ SP747

👍1. Phật cầm đĩnh vàng : Chiêu tài tấn bảo
👍2. Phật cầm quạt: Tiêu diêu tự tại
👍3. Phật có con dơi: Phúc ngay trước mặt (con dơi đồng âm chữ Phúc trong tiếng Hán)
👍4. Phật cầm tràng hạt: Hạnh phúc tăng thêm
👍5. Phật vác túi: Lộc về tận cửa
👍6. Phật cầm chuỗi tiền : Cung hỷ phát tài
👍7. Phật bụng to: Khoan dung độ lượng
👍8. Phật cầm ngọc như ý: Như ý cát tường

 

Sale

Không sẵn có

Hết hàng