Chóe thờ Bát Tràng

Chóe thờ Bát Tràng

Chóe thờ Bát Tràng, chóe trên ban thờ, chóe muối gạo nước. Chóe đựng muối gạo và nước luôn được đặt theo bộ ba trên ban thờ tượng trưng cho lương thực đầy đủ, tuy là chỉ có muối gạo và nước chứ không có thịt cá nhưng đối với người xưa thì chỉ cần đúng 3 món đồ này thì con người có thể sống khỏe.